E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar İSMET SEZGİN (İSMET ABDULLAH SEZGİN) (AYDIN) (MALİYE BAKANI) : 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu ile 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu münasebetiyle
14 44 5:19
2 Söz Alanlar İSMET SEZGİN (İSMET ABDULLAH SEZGİN) (AYDIN) (MALİYE BAKANI) : 1980 Yılı Gelir Bütçesi münasebetiyle
15 55 440:443
3 Söz Alanlar İSMET SEZGİN (İSMET ABDULLAH SEZGİN) (AYDIN) (MALİYE BAKANI) : 1980 Yılı Maliye Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
15 55 403:411 415:416