E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar YILMAZ ERGENEKON (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunla ve Kanun Hükmündeki kararnamelerle değişik bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bazı maddeler eklenmesine dair 12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname münasebetiyle.
11 72 603
2 Söz Alanlar YILMAZ ERGENEKON (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunla ve kanun hükmünde kararnamelerle değişik baza maddelerinin değiştirilmesine ve bazı maddeler eklenmesine dair 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararname münasebetiyle
12 74 24
3 Söz Alanlar YILMAZ ERGENEKON (İZMİT) (MALİYE BAKANI) : 1976 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
15 57 5:25
4 Söz Alanlar YILMAZ ERGENEKON (İZMİT) (MALİYE BAKANI) : 1976 yılı Gelir Bütçesi münasebetiyle.
17 68 371:374 377
5 Söz Alanlar YILMAZ ERGENEKON (İZMİT) (MALİYE BAKANI) : 1976 yılı Maliye Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
17 68 333:342 346:347 349
6 Söz Alanlar YILMAZ ERGENEKON (İZMİT) (MALİYE BAKANI) : CHP Millet Meclisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve İstanbul Milletvekili Ali Nejat Ölçen'in görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla Anayasanın 89. maddesi uyarınca Başbakan Süleyman Demirel, Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon ve Ticaret Bakanı Halil Başol haklarında gensoru önerisi münasebetiyle.
18 80 382:395
7 Söz Alanlar YILMAZ ERGENEKON (İZMİT) (MALİYE BAKANI) : 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 1425 sayılı Kanunla eklenen ek 6. maddenin değiştirilmesine, bu Kanuna 4 ek ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve ilgili teklifler münasebetiyle.
18 88 582:586
18 90 671:672
8 Söz Alanlar YILMAZ ERGENEKON (İZMİT) (MALİYE BAKANI) : Demokratik Parti Millet Meclisi Grubu Başkanvekilleri Konya Milletvekili Özer Ölçmen ve Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'un, Türkiye'nin iç ve dış sorunlarına parlamenter bir çözüm bulabilmek amacıyla Anayasanın 89. Millet Meclisi İçtüzüğünün 107. maddesi uyanınca Başbakan Süleyman Demirel hakkında gensoru önergesi münasebetiyle.
20 121 443:458
9 Söz Alanlar YILMAZ ERGENEKON (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Hatay Milletvekili Mehmet Sönmezin, ödenmemiş vergilere dair sözlü soru önergesi münasebetiyle.
21 16 646
10 Söz Alanlar YILMAZ ERGENEKON (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstanbul Belediyesine karşı Hükümetin tutumu hakkında gündem dışı konuşmasına cevabı
22 25 386:388
11 Söz Alanlar YILMAZ ERGENEKON (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Mardin Milletvekili Talat Oğuz'un, Kamu İktisadi İktisadi Teşebbüslerinde çalışanlara verilmesi lazım gelen ikramiyeler hakkında gündem dışı konuşmasına cevabı
23 32 64:65
12 Söz Alanlar YILMAZ ERGENEKON (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : 1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle,
24 46 4:30
25 57 678:679 722:732
13 Söz Alanlar YILMAZ ERGENEKON (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : 657 sayılı Devlet Personel Kanununun 154. maddesi uyarınca sınıflara-ait gösterge tablosunda yer alan gösterge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde kademeli katsayı uygulamasına dair önergesinin işleme konulup konulmayacağı hakkında
25 56 517
14 Söz Alanlar YILMAZ ERGENEKON (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : 1977 yılı Gelir bütçesi münasebetiyle.
25 56 489:494
15 Söz Alanlar YILMAZ ERGENEKON (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : 1977 yılı Maliye Bakanlığı bütçesi münasebetiyle.
25 56 443:452