E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar VEFA POYRAZ (AHMET VEFA POYRAZ) (CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : 1976 yılı Köy İşleri Bakanlığı bütçesi münasebetiyle.
17 66 20
2 Söz Alanlar VEFA POYRAZ (AHMET VEFA POYRAZ) (CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un toprak tevzi komisyonlarına dair sözlü soru önergesi münasebetiyle.
21 16 644:645
3 Söz Alanlar VEFA POYRAZ (AHMET VEFA POYRAZ) (CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : Isparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 6 arkadaşının, köye götürülen hizmetlerden alman katılma paylarının kaldırılması hakkında kanun teklifi münasebetiyle.
22 20 193:200
22 29 573:574
4 Söz Alanlar VEFA POYRAZ (AHMET VEFA POYRAZ) (CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : 1977 yılı Köyişleri Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
25 54 230:239