E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar TURHAN KAPANLI (CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ) (ORMAN BAKANI) : 1976 yılı Orman Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
17 67 202:221
2 Söz Alanlar TURHAN KAPANLI (CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ) (ORMAN BAKANI) : Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, orman muhafaza memurlarına dair sözlü soru önergesi münasebetiyle.
21 16 648
3 Söz Alanlar TURHAN KAPANLI (CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ) (ORMAN BAKANI) : 1977 yılı Orman Bakanlığı bütçesi münasebetiyle.
24 52 757:767