E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar TURAN GÜNEŞ (KOCAELİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Cumhuriyet Senatosunca değiştirilerek kabul edilen ve Millet Meclisi Komisyonunda muhteva bakımından benimsendiği halde madde numarası değişikliği olan maddelerin oylanması münasebetiyle
3 71 426 428:429
2 Söz Alanlar TURAN GÜNEŞ (KOCAELİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : 24 Nisan 2 Mayıs tarihleri arasında Suudi Arabistan'a yapılan ziyaret hakkında Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın açıklaması ve grup sözcülerinin aynı konudaki konuşmaları münasebetiyle
3 73 467:468
3 Söz Alanlar TURAN GÜNEŞ (KOCAELİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Karma Komisyondan gelen metinlerin oylanması ve kabulü hakkında
3 74 528:529 548:549
4 Söz Alanlar TURAN GÜNEŞ (KOCAELİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : 1974 yılı Dışişleri Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
4 82 628:643
5 Söz Alanlar TURAN GÜNEŞ (KOCAELİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dış politika konusundaki gündem dışı açıklaması ve aynı konuda gruplar adına yapılan konuşmalar münasebetiyle
6 105 434:439