E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar SELAHATTİN BABÜROĞLU (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Hatay Milletvekili Mehmet Sait Reşa'nın, Hatay ilinin Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde meydana gelen deprem konusundaki gündem dışı konuşmasına cevabı
7 26 605:606
2 Söz Alanlar SELAHATTİN BABÜROĞLU (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, Varto depreminden bu yana konuta kavuşamayan vatandaşların durumu hakkında gündem dışı konuşmasına cevabı
8 29 175:177
3 Söz Alanlar SELAHATTİN BABÜROĞLU (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : 1975 Yılı İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
10 48 253:255