E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar SALİH YILDIZ (MEHMET SALİH YILDIZ) (VAN) (DEVLET BAKANI) : Urfa Milletvekili Necati Aksoy'un, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı ve Urfa'daki uygulamaları konusunda gündem dışı konuşmasına cevabı
8 37 513:514
2 Söz Alanlar SALİH YILDIZ (MEHMET SALİH YILDIZ) (VAN) (DEVLET BAKANI) : 1975 Yılı Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
9 42 239:240
3 Söz Alanlar SALİH YILDIZ (MEHMET SALİH YILDIZ) (VAN) (DEVLET BAKANI) : Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1975 Yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle
9 42 259:260
4 Söz Alanlar SALİH YILDIZ (MEHMET SALİH YILDIZ) (VAN) (DEVLET BAKANI) : 1975 Yılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi münasebetiyle
9 43 303:305