E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Hükümet Programının Okunması SADİ IRMAK (MAHMUT SADİ IRMAK) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 38 inci Hükümetin (Irmak Hükümeti) Programının okunması münasebetiyle
7 9 131:144
2 Söz Alanlar SADİ IRMAK (MAHMUT SADİ IRMAK) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 38 inci Hükümetin (Irmak Hükümeti) Programının görüşülmesi münasebetiyle
7 10 155:235
3 Söz Alanlar SADİ IRMAK (MAHMUT SADİ IRMAK) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 38 inci Hükümetin (Irmak Hükümeti) güvenoyu alması münasebetiyle
7 11 246:247 252:255
4 Söz Alanlar SADİ IRMAK (MAHMUT SADİ IRMAK) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (BAŞBAKAN) : Bütçe Karma Komisyonunun kuruluş biçimi hakkında siyasî parti grupları ve Hükümetin görüşleri üzerinde Genel Kurulda görüşme açılarak karara bağlanmasına dair Danışma Kurulu önerisi münasebetiyle
7 19 363:365
5 Söz Alanlar SADİ IRMAK (MAHMUT SADİ IRMAK) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (BAŞBAKAN) : Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in Türk-Amerikan ilişkileri konusunda gündem dışı konuşmasına cevabı
7 24 491
6 Söz Alanlar SADİ IRMAK (MAHMUT SADİ IRMAK) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (BAŞBAKAN) : 1975 Yılı Başbakanlık Bütçesi münasebetiyle
9 42 195:197
7 Söz Alanlar SADİ IRMAK (MAHMUT SADİ IRMAK) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (BAŞBAKAN) : 1975 Yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
10 50 569:570