E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) : İsmet İnönü'nün tarihî kişiliğini ve hizmetlerini belirten Adalet Partisi Grubu Adına demeci
1 25 96:97
2 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) : Başbakan Bülent Ecevit tarafından kurulan 37. Hükümetin (I. Ecevit Hükümeti) Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi münasebetiyle Adalet Partisi Grubu Adına
1 36 368:412
1 37 541:545
3 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) : THY «Ankara» Uçağının Paris dolaylarında düşmesiyle meydana gelen elim kaza hakkında Adalet Partisi Grubu Adına gündem dışı demeci
2 48 152:153
4 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) : Isparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 214 arkadaşının TC Anayasasının 68 nci maddesinin değiştirilmesine ve referandumla kabul edilen geçici 11 nci maddesinin kaldırılmasına dair Anayasa değişikliği teklifi ile Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 215 arkadaşının TC Anayasasına bir geçici madde eklenmesi hakkında teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu münasebetiyle Adalet Partisi Grubu Adına
2 57 298:300
5 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) : Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 134 arkadaşının, Cumhuriyetin 50. yılı nedeniyle bazı suç ve cezaların affı hakkında; Isparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 14 arkadaşının Af, Bursa Milletvekili Kasını Önadım ve 7 arkadaşının, sportif faaliyetlerle ilgili cezaların affı hakkında; Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın, Cumhuriyetin 50. yılı Af, Konya Milletvekili Mustafa Kubilây İmer ve 3 arkadaşının, Genel Af, Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erkovan ve 2 arkadaşının, bazı suç ve cezaların affı hakkında ve Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 2 arkadaşının Cumhuriyetin 50. yılı sebebiyle çıkarılması düşünülen bazı suç ve cezaların affına mütedair Kanun teklifleri münasebetiyle Adalet Partisi Grubu Adına
2 58 353:364
2 62 644:653
6 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) : 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle, Adalet Partisi Grubu adına
4 78 117:137
5 90 553:567
7 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) : Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 9 arkadaşının, eğitim politikasındaki tutumu dolayısıyla Millî Eğitim Bakanı Mustafa Üstündağ hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
6 97 224:226
8 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) : Dış politika konusundaki gündem dışı açıklaması ve aynı konuda gruplar adına yapılan konuşmalar münasebetiyle, Adalet Partisi Grubu adına
6 105 402:426
9 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) : Anayasa Mahkemesinin, Genel Af Kanununun 5 nci maddesiyle ilgili kararı hakkında gündem dışı konuşması
6 106 449:450
10 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) : Başbakan Sadi Irmak tarafından kurulan 38. Hükümetin (Irmak Hükümeti) Bakanlar Kurulu programının görüşülmesi münasebetiyle, Adalet Partisi Grubu adına
7 10 201:221
11 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) : Isparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 10 arkadaşının, 25.5.1961 gün ve 306 sayılı Milletvekili, Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 9. bendi ile 13.7.1965 gün ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 8. maddesinin 2. fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Ferruh Bozbeyli ve 7 arkadaşının, 13.7.1975 günlü ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 104 ncü maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair ve 25.5.1961 günlü ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifleri münasebetiyle, Adalet Partisi Grubu adına
7 16 304:305
12 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) : 1975 Yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle, Adalet Partisi Grubu adına
10 50 562:568
13 Hükümet Programının Okunması SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 39. Hükümetin (IV. Demirel Hükümeti) Programının okunması münasebetiyle
11 61 309:323
11 63 403:424
14 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 39. Hükümetin (IV. Demirel Hükümeti) Programının görüşülmesi münasebetiyle
11 63 334:431
15 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 39. Hükümetin (IV. Demirel Hükümeti) Güvenoyu alması münasebetiyle
11 65 452:456 457:460
16 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : 1976 malî yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
15 58 238:299
17 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : 1976 malî yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
17 69 605:615 618
18 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : 1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
24 47 114:135 137:145
25 57 736