E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar ORHAN KÜRÜMOĞLU (MEHMET ORHAN KÜRÜMOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU BİTLİS ÜYESİ) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : Güney doğu Anadolu Bölgesindeki kuraklığa dair 27. Birleşimde gündem dışı bir konuşma yapan Mardin Milletvekili Talât Oğuz'a cevap veren demeci.
1 29 160:163
2 Söz Alanlar ORHAN KÜRÜMOĞLU (MEHMET ORHAN KÜRÜMOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU BİTLİS ÜYESİ) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : Mardin Milletvekili Talat Oğuz'un, Türkiye'de su ihtiyacının karşılanması için yapılan çalışmalara dair sorusuna cevabı
1 32 280:283