E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar ORHAN BİRGİT (İSTANBUL) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : Önceki birleşimde gündem dışı birer konuşma yapmış olan Samsun Milletvekili İrfan Yankutan ile Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'e cevap veren demeci
1 43 639:642
2 Söz Alanlar ORHAN BİRGİT (İSTANBUL) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın Karaların Memetleri adlı tiyatro oyununa dair Başbakandan sorusuna cevabı
2 54 253:254
3 Söz Alanlar ORHAN BİRGİT (İSTANBUL) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, içerin bazı ilçelerinin televizyon yayın sahası içinde bırakılmasına dair Başbakandan sorusuna cevabı
2 54 246
4 Söz Alanlar ORHAN BİRGİT (İSTANBUL) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, TRT Genel Müdürünün tayinine dair Başbakandan sorusuna cevabı
2 54 265:271
5 Söz Alanlar ORHAN BİRGİT (İSTANBUL) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 arkadaşının, TRT Kurumunun izlediği yayın politikasının ve tarafsızlık iddialarının incelenerek alınacak tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 88. Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103. maddeleri uyarınca bir Meclis araştırmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
3 73 491 494:498
6 Söz Alanlar ORHAN BİRGİT (İSTANBUL) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : 1974 yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
4 83 669:682