E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar NURETTİN OK (ÇANKIRI) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman'ın, Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki geçici deprem konutları hakkında gündem dışı konuşmasına cevabı
11 58 253
2 Söz Alanlar NURETTİN OK (ÇANKIRI) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Muş Milletvekili Tekin İleri Dikmen'in, 1966 Varto depremi tahribatının izlerinin ortadan kaldırılabilmesi yönünden derhal faaliyete başlanılması hakkında gündem dışı konuşmasına cevabı
11 70 543:544
3 Söz Alanlar NURETTİN OK (ÇANKIRI) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Kahraman Maraş Milletvekili Mehmet Pamuk'un, son yağışlar nedeniyle meydana gelen sel baskınlarının Kahraman Maraş ve çevresinde sebebolduğu hasarlar ve alınması gereken tedbirler hakkında gündem dışı konuşmasına cevabı
12 76 108:109
4 Söz Alanlar NURETTİN OK (ÇANKIRI) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Mustafa Aksoy'un, son Belediyecilik Kongresinde meydana gelen olaylar hakkında gündem dışı konuşmasına cevabı
12 76 106:107
5 Söz Alanlar NURETTİN OK (ÇANKIRI) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Çanakkale Milletvekili Hasan Sever'in, Çanakkale ili ve bazı ilçelerinde meydana gelen deprem hakkında gündem dışı konuşmasına cevabı
12 80 262:263
6 Söz Alanlar NURETTİN OK (ÇANKIRI) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : 1868 sayılı 1975 Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) ve (R) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
12 86 527:528
7 Söz Alanlar NURETTİN OK (ÇANKIRI) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Çanakkale Milletvekili Osman Orhan Çaneri'nin, Çanakkale'de husule gelen sel felâketi hakkında gündem dışı konuşmasına cevabı
12 86 519:520
8 Söz Alanlar NURETTİN OK (ÇANKIRI) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : 13.1.1976 tarihli 38. Birleşimde Lice depremi hakkında gündem dışı bir konuşma yapan Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'e cevap veren konuşması.
14 39 383:384
9 Söz Alanlar NURETTİN OK (ÇANKIRI) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : 1976 yılı İmar ve İskân Bakanlığı bütçesi münasebetiyle.
16 64 306:320
10 Söz Alanlar NURETTİN OK (ÇANKIRI) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Burdur Milletvekili Osman Aykut'un, 12.5.1971 tarihinde deprem afetine uğrayan Burdur İlinin bugüne kadar devam eden deprem sonrası bazı sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşmasına cevabı.
18 83 452
11 Söz Alanlar NURETTİN OK (ÇANKIRI) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Ağrı Milletvekili Mir Bahattin Yardımcı'nın Ağrı'nın Doğubayazıt ve diğer ilçelerinde aralıksız devam eden depremlere ilişkin gündem dışı konuşmasına cevabı.
18 87 516:517
12 Söz Alanlar NURETTİN OK (ÇANKIRI) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 1966 yılında Muş'ta vukubulan depremle ilgili sorunlar hakkındaki gündem dışı konuşmasına cevabi.
19 99 358:359
13 Söz Alanlar NURETTİN OK (ÇANKIRI) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım'ın, Tunceli'de iki yıldan beri devam eden tabiî afetler dolayısıyla meskensiz kalan vatandaşlarla ilgili 'gündem dışı konuşmasına cevabı.
19 103 592:593
14 Söz Alanlar NURETTİN OK (ÇANKIRI) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Van ve çevresinde vukua gelen deprem münasebetiyle.
21 16 625:629 640
15 Söz Alanlar NURETTİN OK (ÇANKIRI) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : 22. Birleşimde, Van ve çevresinde vukubulan depremin Ağrı idi ve Diyadin ilçesinde meydana getirdiği mal ve can kaybına dair konuşan Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'a cevap veren gündem dışı konuşması
22 23 298:299
16 Söz Alanlar NURETTİN OK (ÇANKIRI) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : 1977 yılı İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle,
24 52 785:795 800:802
17 Söz Alanlar NURETTİN OK (ÇANKIRI) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Elâzığ Milletvekili Hasan Buz'un, Elâzığ'ın Palu ilçesinde meydana gelen deprem ve idarecilerin tutumu hakkında gündem dışı konuşmasına cevabı
26 73 257:258