E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) : Başbakan ve siyasî parti genel başkanlarının, İsmet İnönü'nün tarihî kişiliğini ve hizmetlerini belirten demeçleri, MSP Grubu adına
1 25 97:98
2 Söz Alanlar NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : 24 Nisan 2 Mayıs tarihleri arasında Suudî Arabistan'a yapılan ziyaret hakkında açıklaması
3 73 458:462
3 Söz Alanlar NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : 1974 yılı Başbakanlık Bütçesi münasebetiyle
4 79 264:278 281 284:285
4 Söz Alanlar NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : 1974 yılı Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesi münasebetiyle
4 79 315:325
5 Söz Alanlar NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) : Başbakan Sadi Irmak tarafından kurulan Bakanlar Kurulu programının görüşülmesi münasebetiyle, MSP Grubu adına
7 10 176:200
6 Söz Alanlar NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) : 1975 Yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle, MSP Grubu adına
9 40 63:73
10 50 547:551
7 Söz Alanlar NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : 1976 yılı Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçe münasebetiyle.
15 60 475:495
8 Söz Alanlar NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Bakanların yurt dışı gezileri hakkında 26 ncı Birleşimde gündem dışı konuşan Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'a cevap veren gündem dışı konuşması
22 27 471:475
9 Söz Alanlar NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : 1977 yıllı Başbakanlık Bütçesi münasebetiyle.
24 48 257:262
10 Söz Alanlar NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : 1977 yılı Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesi münasebetiyle.
24 48 290:303
11 Söz Alanlar NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : 1976 yılı Başbakanlık Bütçesi münasebetiyle.
15 60 437:450 497:498