E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar NAHİT MENTEŞE (AYDIN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Bazı kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülememesi münasebetiyle
14 47 746
2 Söz Alanlar NAHİT MENTEŞE (AYDIN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : 1976 yılı Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
16 64 340:352
3 Söz Alanlar NAHİT MENTEŞE (AYDIN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Tokat Milletvekili İsmail Hakkı Birler'in, Hava Kuvvetleri Komutanlığına yapılan atama işleminde Hükümetin tutumu hakkındaki gündem dışı konuşmasına cevabı.
19 95 154
4 Söz Alanlar NAHİT MENTEŞE (AYDIN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sirkeci-Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ihtiyacı karşılayamadığına ilişkin sözlü soru önergesi münasebetiyle.
19 97 248:249
5 Söz Alanlar NAHİT MENTEŞE (AYDIN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : 1977 yılı Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
25 53 14:24