E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar MUSTAFA TİMİSİ (SİVAS) (TBP GENEL BAŞKANI) : İsmet İnönü'nün tarihî kişiliğini ve hizmetlerini belirten demeci
1 25 101:102
2 Söz Alanlar MUSTAFA TİMİSİ (SİVAS) : Başbakan Bülent Ecevit tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi münasebetiyle
1 37 488:494
3 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan MUSTAFA TİMİSİ (SİVAS) : Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 12 Mart 1971 tarihinden sonra işkence iddialarına dair Başbakandan yazılı soru önergesi (7/43)
2 46 39:41
4 Söz Alanlar MUSTAFA TİMİSİ (SİVAS) : Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 9 arkadaşının, eğitim politikasındaki tutumu dolayısıyla Millî Eğitim Bakanı Mustafa Üstündağ hakkında Gensoru açılmasına dair önergesinin öngörüşmeleri sırasında 1. oturumda cereyan eden olaylar hakkında konuşmalar münasebetiyle
6 96 172:174