E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar MUSTAFA OK (MANİSA) (KÖYİŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI) : Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz ve 9 arkadaşının, fındık randımanının ve Fiskobirlik yönetiminin aksaklıklarının tespiti ve üretici haklarının korunması için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Anayasanın 88 ve Millet Meclisi içtüzüğünün 102. maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi münasebetiyle
3 69 259
2 Söz Alanlar MUSTAFA OK (MANİSA) (KÖYİŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI) : 1974 yılı Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
5 87 338:352