E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : 1976 yılı Devlet İstatistik Enstitüsü Bütçesi münasebetiyle.
15 60 542:545
2 Söz Alanlar MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1976 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
15 60 564:567
3 Söz Alanlar MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : 1976 yılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi münasebetiyle
15 61 664:665
4 Söz Alanlar MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : 1977 yılı Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle.
24 48 342:349
5 Söz Alanlar MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : 1977 yılı Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçesi münasebetiyle.
24 49 366:370