E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (KONYA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Manisa Milletvekili Mustafa Gündüz Sevilgen'in, üniversite ve yüksek okullara alınan öğrencilere ve Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım'ın da Tunceli ili ve ilçelerindeki öğretmen sıkıntısına dair sorularına cevabı
1 39 583:584
2 Söz Alanlar MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (KONYA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in boykota katılıp ceza alan öğretmenlere dair sorusuna cevabı
1 44 661:662
3 Söz Alanlar MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (KONYA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 11 arkadaşının:son günlerde ortaöğrenim ve öğretmen okullarında meydana gelen olaylar ve bu olaylar karşısında yetkililerin tutum ve davranışları konusunda Anayasanın 88. Millet Meclisi İçtüzüğünün 100. maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle
3 69 272:277
4 Söz Alanlar MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (KONYA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Geri kalmış bölgelerin lise ve dengi okullarından mezun olup, üniversite giriş sınavlarına girecek gençlerin eğitim sorunları hakkındaki gündem dışı konuşmasına cevabı,
3 70 317:319
5 Söz Alanlar MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (KONYA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 1974 yılı Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
5 86 183:223
6 Söz Alanlar MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (KONYA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 9 arkadaşının, eğitim politikasındaki tutumu dolayısıyla Millî Eğitim Bakanı Mustafa Üstündağ hakkında Anayasanın 89. maddesi uyarınca gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
6 97 227:233
7 Söz Alanlar MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (KONYA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, siyaset yapması kanunlarla yasaklanmış bazı dernek ve teşekküllerin tutumları hakkında gündem dışı konuşması ve Millî Eğitim Bakanı Mustafa Üstündağ'ın cevabı
6 97 195:196