E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (CUMHURİYET SENATOSU ADANA ÜYESİ) (GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : 1974 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
5 88 419:432