E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET SELAHİTTİN KILIÇ (ADANA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş'ın, Bartın ve yöresinde meydana gelen sel felâketi hakkında gündem dışı konuşmasına cevabı
11 72 591:592
2 Söz Alanlar MEHMET SELAHİTTİN KILIÇ (ADANA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi Grubu Başkanvekilleri Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi ve İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ile 59 arkadaşının, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç hakkında, uyguladığı petrol politikası ile Devleti zarara uğrattığı iddiasıyla Anayasanın 89. maddesi uyarınca gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
12 83 404:410
3 Söz Alanlar MEHMET SELAHİTTİN KILIÇ (ADANA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : 1976 yılı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
16 65 466:492
4 Söz Alanlar MEHMET SELAHİTTİN KILIÇ (ADANA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : İzmir Milletvekili A. Kemal Önder'in, petrol politikası ile ilgili gündem dışı konuşmasına cevabı.
18 70 5:6
5 Söz Alanlar MEHMET SELAHİTTİN KILIÇ (ADANA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Ankara Milletvekili Kemal Ataman'ın, Ankara'daki kömür ihtiyacı ve dağıtımı hakkındaki gündem dışı konuşmasına cevabı
22 26 424:427
6 Söz Alanlar MEHMET SELAHİTTİN KILIÇ (ADANA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Isparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 6 arkadaşının, köye götürülen hizmetlerden alınan katılma paylarının kaldırılması hakkında kanun teklifi münasebetiyle.
22 26 444
7 Söz Alanlar MEHMET SELAHİTTİN KILIÇ (ADANA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Denizli Milletvekili Hüdai Oral'ın, Adıgüzel Barajının temel atma töreni hakkındaki gündem dışı konuşmasına cevabı
22 30 612:615
8 Söz Alanlar MEHMET SELAHİTTİN KILIÇ (ADANA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : 1977 yılı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
25 53 110:121