E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, Türk Silâhlı Kuvvetleri personeli yan ödemeleri hakkında gündem dışı konuşmasına cevabı
8 35 370:372
2 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 1975 Yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
9 43 373:378