E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET ÖZGÜNEŞ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) (DEVLET BAKANI) : 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve görevleri hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 4 geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
8 27 28
2 Söz Alanlar MEHMET ÖZGÜNEŞ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) (DEVLET BAKANI) : Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, vekil imamların durumları i!e ilgili gündem dışı konuşması cevabı
8 27 6
3 Söz Alanlar MEHMET ÖZGÜNEŞ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) (DEVLET BAKANI) : 1975 Yılı Danıştay Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
9 42 229:230
4 Söz Alanlar MEHMET ÖZGÜNEŞ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) (DEVLET BAKANI) : 1975 Yılı Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
9 42 280:284
5 Söz Alanlar MEHMET ÖZGÜNEŞ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1975 Yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle
9 43 319:321