E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İZMİR) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Siirt Milletvekili İdris Arıkan'ın Güney-Doğu bölgesinde açılmış olan tütün piyasasındaki aksaklıklar ve Gümrük ve Tekel Bakanının tutumu hakkındaki gündem dışı demecine cevabı
3 65 137:138
2 Söz Alanlar MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İZMİR) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : 1474 yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
5 85 22:43