E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar LÜTFÜ TOKOĞLU (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, Turizm ve Tanıtma Bakanlığındaki son tayinler hakkında gündem dışı konuşmasına cevabı
12 87 563:567
2 Söz Alanlar LÜTFÜ TOKOĞLU (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : 1976 yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
16 64 410:420
3 Söz Alanlar LÜTFÜ TOKOĞLU (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : 1977 yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
25 53 76:81