E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar KORKUT ÖZAL (ERZURUM) (GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI) : Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman'ın, Doğu-Anadolu'da çekilen yem sıkıntısına dair sorusuna cevabı
1 39 573:574
2 Söz Alanlar KORKUT ÖZAL (ERZURUM) (GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI) : Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın Güneydoğuda çekilen yem sıkıntısına dair sorusuna cevabı
1 39 579:580
3 Söz Alanlar KORKUT ÖZAL (ERZURUM) (GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI) : Eskişehir Milletvekili İbrahim Ethem Güngör ile Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın haşhaş ekimi konusundaki gündem dışı demeçlerine cevabı
2 54 240:241
4 Söz Alanlar KORKUT ÖZAL (ERZURUM) (GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI) : 1974 yılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
5 85 65:88
5 Söz Alanlar KORKUT ÖZAL (ERZURUM) (GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI) : 11.6.1974 tarihli 94. Birleşimde «Tarım ilâçlarının bulunmaması» konusunda yapılan gündem dışı konuşmaya cevabı
6 96 152:153
6 Söz Alanlar KORKUT ÖZAL (ERZURUM) (GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI) : Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, pamuk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele konusundaki gündem dışı konuşmasına cevabı
12 73 4:6
7 Söz Alanlar KORKUT ÖZAL (ERZURUM) (GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Ömer Kahramanın, süt ve süt ürünlerinin fiyatları konusundaki gündem dışı konuşmasına cevabı
12 81 332:333
8 Söz Alanlar KORKUT ÖZAL (ERZURUM) (GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI) : 1976 yılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
17 66 107:122
9 Söz Alanlar KORKUT ÖZAL (ERZURUM) (GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI) : Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Et-Balık Kurumu tarafından besicilere verilmekte olan krediler hakkında gündem dışı konuşmasına cevabı
18 76 174:175
10 Söz Alanlar KORKUT ÖZAL (ERZURUM) (GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI) : Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, gübre dağılımındaki adaletsizlikler ve yetersizliklere dair gündem dışı konuşmasına cevabı.
18 82 416:417
11 Söz Alanlar KORKUT ÖZAL (ERZURUM) (GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI) : Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğlu'nun, çay üretimi ve çay fiyatlarının saptanması ve İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, traktör üretiminin artırılması için alınması gereken tedbirler konusundaki gündem dışı konuşmalarına cevabı.
19 91 7:9
12 Söz Alanlar KORKUT ÖZAL (ERZURUM) (GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI) : Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Mutlu ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, besin ve beslenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptanması ve Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan ve 9 arkasının, Türkiye'de açlık sorunuyla ilgili hükümetlerce alınan kararların tesirlerini incelemek, açlık tehlikesi olup olmadığını araştırmak ve bu hususta alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle.
19 92 43:46
13 Söz Alanlar KORKUT ÖZAL (ERZURUM) (GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI) : Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, Muş ili çiftçilerinin sorunları hakkındaki gündem dışı konuşması ile 29.4.1976 tarihli 95. Birleşimde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yapılan bazı atamalar hakkında gündem dışı konuşan Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler'e cevabı.
19 96 195:197
14 Söz Alanlar KORKUT ÖZAL (ERZURUM) (GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI) : Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas'taki kontrollü ziraî kredi tatbikatı hakkındaki gündem dışı konuşmasına cevabı.
19 97 226:227
15 Söz Alanlar KORKUT ÖZAL (ERZURUM) (GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI) : Burdur Milletvekili Osman Aykul'un, haşhaş ekimi ve yapılan uygulamalar hakkındaki gündem dışı konuşmasına Özal'ın cevabı.
19 99 354:355
16 Söz Alanlar KORKUT ÖZAL (ERZURUM) (GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI) : Burdur Süt Fabrikasındaki grev ve süt üreticilerinin durumu konusunda 25. Birleşimde Konuşan Burdur Milletvekili Osman Aykul'a cevap veren gündem dışı konuşması
22 26 422:423
17 Söz Alanlar KORKUT ÖZAL (ERZURUM) (GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI) : 27. Birleşimde, orman içi köylerin durumları ve OR-KÖY kredisiyle yapılan tavukçuluğun meydana getirdiği sorunlar hakkında gündem dışı konuşan Bolu Milletvekili Abdi Özkök'e cevap veren gündem dışı konuşması
22 28 526:528
18 Söz Alanlar KORKUT ÖZAL (ERZURUM) (GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI) : 1977yılı Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
25 55 289:322
19 Söz Alanlar KORKUT ÖZAL (ERZURUM) (GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI) : Konya Milletvekili Şener Battal'ın, suların klorlanmasının sağlığa ve bitki örtüsüne tevlit ettiği zararlar ile hava kirliliği konusundaki gündem dışı konuşmasına cevabı
26 73 259:262