E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar KEMAL DEMİR (BOLU) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Siirt Milletvekili İdris Arıkan'ın, Siirt ilinde sağlık hizmetlerinin aksayan yönleri ve çekilen doktor sıkıntısı hakkındaki gündem dışı konuşmasına cevabı.
7 26 603:605
2 Söz Alanlar KEMAL DEMİR (BOLU) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : 1975 Yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
10 46 28:33
3 Söz Alanlar KEMAL DEMİR (BOLU) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : 1976 yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
16 64 377:390 392:394
4 Söz Alanlar KEMAL DEMİR (BOLU) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Ağrı Milletvekili Mir Bahattin Yardımcı'nın, Ağrı'nın ve iktisaden geri kalmış illerin Devlet hastanelerinde doktor yokluğu nedenıyla hizmetlerin aksaması konusundaki gündem dışı konuşmasına cevabı.
19 92 39:41
5 Söz Alanlar KEMAL DEMİR (BOLU) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : 1977 yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi münasebetiyle.
25 53 40:57