E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar KEMAL DEMİR (BOLU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Önceki birleşimde, petrol bunalımı konusunda konuşan İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'e cevap veren demeci
1 27 133:140
2 Söz Alanlar KEMAL DEMİR (BOLU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adına Kayseri Milletvekili Mehmet Altmışyedioğlu ile Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, enerji ve enerji kaynakları konusunu incelemek, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi münasebetiyle
1 31 223:229