E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar HAYRİ MUMCUOĞLU (CUMHURİYET SENATOSU TEKİRDAĞ ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, halen hizmette bulunan hâkim ve savcılara dair sorusuna cevabı
1 32 277:278
2 Söz Alanlar HAYRİ MUMCUOĞLU (CUMHURİYET SENATOSU TEKİRDAĞ ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : 21 Ocak 1975 tarihli 28. Birleşimde hâkim ve savcılara verilecek yan ödemeler konusunda gündem dışı konuşma yapan Sinop Milletvekili Yalçın Oğuz'a cevabı
8 31 197:198
3 Söz Alanlar HAYRİ MUMCUOĞLU (CUMHURİYET SENATOSU TEKİRDAĞ ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : 2556 sayılı Hâkimler Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ye bu kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Fatma Gülhis Mankut'un, 2556 sayılı Hâkimler Kanununa bir madde ve 5434 sayılı Kanunun 32. maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
8 37 520:522
4 Söz Alanlar HAYRİ MUMCUOĞLU (CUMHURİYET SENATOSU TEKİRDAĞ ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : 1975 Yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle
9 41 171
5 Söz Alanlar HAYRİ MUMCUOĞLU (CUMHURİYET SENATOSU TEKİRDAĞ ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : 1975 Yılı Adalet Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
9 43 342:349
6 Söz Alanlar HAYRİ MUMCUOĞLU (CUMHURİYET SENATOSU TEKİRDAĞ ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : 1975 Yılı Yargıtay Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
9 43 357:358