E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar HALİL BAŞOL (TEKİRDAĞ) (TİCARET BAKANI) : Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz ve 9 arkadaşının fındık randımanının ve Fiskobirlik yönetiminin aksaklıklarının tespiti ve üretici hakkının korunması için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Anayasanın 99 ve Millet Meclisi içtüzüğünün 102. maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi ve Meclis Araştırma Komisyonu raporu münasebetiyle
14 42 553:558
2 Söz Alanlar HALİL BAŞOL (TEKİRDAĞ) (TİCARET BAKANI) : Kars Milletvekili Davut Aksu'nun, açıklanan et taban fiyatının yetersiz olduğu ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmediği konusundaki gündem dışı konuşmasına cevabı.
14 42 527
3 Söz Alanlar HALİL BAŞOL (TEKİRDAĞ) (TİCARET BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Mehmet Özkaya'nın, üzüm üretici teninin dertleri hakkında gündem dışı konuşmasına cevabı.
14 51 877:878
4 Söz Alanlar HALİL BAŞOL (TEKİRDAĞ) (TİCARET BAKANI) : 1976 yılı Ticaret Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
16 63 213:227 233
5 Söz Alanlar HALİL BAŞOL (TEKİRDAĞ) (TİCARET BAKANI) : Çiftçilerin TC Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yıl vade ile 10 eşit taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin kanun tasarısı münasebetiyle.
21 15 522 531:533
6 Söz Alanlar HALİL BAŞOL (TEKİRDAĞ) (TİCARET BAKANI) : Malatya Milletvekili Hakkı Gökçe'nin, Malatya'daki fasulye üreticilerinin sorunları hakkındaki gündem dışı konuşmasına cevabı
21 16 639
7 Söz Alanlar HALİL BAŞOL (TEKİRDAĞ) (TİCARET BAKANI) : İzmir Milletvekili Mahmut Türkmenoğlu'nun İzmir ve çevresindeki kuru üzüm ve zeytinyağı destekleme alımlarındaki aksaklıklar hakkında gündem dışı konuşmasına cevap.
22 17 11:13
8 Söz Alanlar HALİL BAŞOL (TEKİRDAĞ) (TİCARET BAKANI) : Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın Küçük Çiftçinin T.C Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifi münasebetiyle.
22 18 128:132 134
9 Söz Alanlar HALİL BAŞOL (TEKİRDAĞ) (TİCARET BAKANI) : 1977 yılı Ticaret Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
24 52 722:740