E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Açılacak tütün piyasası hakkında önceki Birleşimde konuşan Muğla Milletvekili Ünal Demir'e cevap veren demeci
1 28 151:154