E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 1976 yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
15 61 707:726
2 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 1976 yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
17 66 68:69
3 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Demokratik Parti Grubu adına Grup Başkanvekili Konya Milletvekili Özer Ölçmen ile Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'un, kamu kuruluşlarına yurt dışından yapılan alımlarda komisyonculuk, aracılık yapan şahıs ve firmaları saptamak; rüşvet ve yolsuzluk konularını açıklığa kavuşturmak ve Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu ile 13 arkadaşının, Amerikan Loekheed Aircraft Şirketinin Türkiye'de bazı kişilere rüşvet dağıttığı iddialarının doğru olup olmadığını saptamak amacıyla Anayasanın 88. Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle.
18 74 112:117 127:129
4 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Mutlu ve 17 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çıkacak durumu incelemek Devletlerarası çatışmada ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından yeni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyla bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle.
19 101 505:515
5 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Mutlu ve 17 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çıkacak durumu incelemek Devletlerarası çatışmada ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından yeni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyla bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle.
19 94 116:118
6 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 1977 yılı Millî Savunma Bakanlığı bütçesi münasebetiyle.
24 50 447:455