E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar FEHİM ADAK (MARDİN) (TİCARET BAKANI) : Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Ankara veya İzmir Belediyesince Göltaş Şirketine teminat mektubu verilip verilmediğine dair Başbakandan sorusuna Başbakan adına cevabı
1 44 660
2 Söz Alanlar FEHİM ADAK (MARDİN) (TİCARET BAKANI) : Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in; ekmeklik buğdayın ofislerce fırınlara tahsisine dair sorusuna cevabı
2 47 114:115
3 Söz Alanlar FEHİM ADAK (MARDİN) (TİCARET BAKANI) : 1974 yılı Ticaret Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
4 84 802:810