E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar DENİZ BAYKAL (ANTALYA) (MALİYE BAKANI) : 1974 malî yılı Genel ve Katma bütçeleri kanunlaşıncaya kadar Devlet harcamalarının yapılmasına ve Devlet gelirlerinin farh, tahakkuk ve tahsiline yetki veren kanun tasarısı münasebetiyle
1 45 692:699 704:707 719:721 729:732 735:737
2 Söz Alanlar DENİZ BAYKAL (ANTALYA) (MALİYE BAKANI) : DP Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Vedat Önsal ile Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın; fiyat artışlarını önlemek için alınacak tedbirleri ve Fiyat Kontrol Komitesinin çalışmalarını incelemek üzere Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi münasebetiyle
2 47 102:105
3 Söz Alanlar DENİZ BAYKAL (ANTALYA) (MALİYE BAKANI) : Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu'nun, 1975 yılında imtiyazı sona erecek olan Osmanlı Bankasının durumuna dair Başbakandan sorusuna cevabı
2 47 116
4 Söz Alanlar DENİZ BAYKAL (ANTALYA) (MALİYE BAKANI) : 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle
4 77 3:26
4 78 137:159