E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar CAHİT KAYRA (ANKARA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : 1974 yılı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
5 87 303:314