E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ZONGULDAK) : CHP Grubu adına Bülent Ecevit'in İsmet İnönü'nün tarihî kişiliğini ve hizmetlerini belirten demeci
1 25 95:96
2 Hükümet Programının Okunması BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ZONGULDAK) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 37 nci Hükümetin (I. Ecevit Hükümeti) Programının okuması münasebetiyle
1 35 349:364
3 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ZONGULDAK) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 37. Hükümetin (I. Ecevit Hükümeti) Programının görüşülmesi münasebetiyle
1 36 368:477
1 37 488:536 541:543
4 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ZONGULDAK) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 37. Hükümetin (I. Ecevit Hükümeti) Güvenoyu alması münasebetiyle
1 38 549:561
5 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ZONGULDAK) (BAŞBAKAN) : 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
5 90 613:632
6 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ZONGULDAK) (BAŞBAKAN) : Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 9 arkadaşının, eğitim politikasındaki tutumu dolayısıyla Millî Eğitim Bakanı Mustafa Üstündağ hakkında Anayasanın 89. maddesi uyarınca Gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
6 97 220:223
7 Gündem Dışı Konuşmalar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ZONGULDAK) (BAŞBAKAN) : Haşhaş konusunda gündem dışı konuşması
6 104 346:349
8 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ZONGULDAK) (BAŞBAKAN) : Dış politika konusundaki gündem dışı açıklaması ve aynı konuda gruplar adına yapılan konuşmalar münasebetiyle
6 105 361:377
9 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ZONGULDAK) (BAŞBAKAN) : Yapılan gündem dışı konuşmalarda, kendisine, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı bir görüş atfolunduğu gerekçesiyle açıklanması
7 5 89:91
10 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ZONGULDAK) : CHP Grubu adına Bülent Ecevit'in Başbakan Sadi Irmak tarafından kurulan Bakanlar Kurulu programının görüşülmesi münasebetiyle
7 10 162:176
11 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ZONGULDAK) : CHP Grubu adına Bülent Ecevit'in İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün, Gerede ve Diyarbakır'da cereyan eden olaylara dair gündem dışı açıklaması ve aynı konuda Gruplar adına yapılan konuşmalar münasebetiyle
13 92 166:169
12 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ZONGULDAK) : 1976 malî yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle CHP Grubu adına.
15 57 46:116
13 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ZONGULDAK) : CHP Genel Sekreteri ve beraberindeki heyetle Pasinler ilçe binasında uğradıkları saldırı hakkında gündem dışı konuşması
22 18 116:118
14 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ZONGULDAK) : 1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle CHP Grubu adına
24 46 67:86