E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar ALPARSLAN TÜRKEŞ (ADANA) (MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI) : İsmet İnönü'nün tarihî kişiliğini ve hizmetlerini belirten demeci.
1 25 100:101
2 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan ALPARSLAN TÜRKEŞ (ADANA) : Adana Milletvekili Alparslan Türkeş'in Bozkurt sembolüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/119)
3 66 178
3 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından ALPARSLAN TÜRKEŞ (ADANA) : Adana Milletvekili Alparslan Türkeş'in, Bozkurt sembolüne İlişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Millî Eğitim Bakanı Mustafa Üstündağ'ın yazılı cevabı (7/119)
3 71 445:447
4 Söz Alanlar ALPARSLAN TÜRKEŞ (ADANA) : 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle
5 90 640:643
5 Söz Alanlar ALPARSLAN TÜRKEŞ (ADANA) : Başbakan Sadi Irmak tarafından kurulan Bakanlar Kurulu programının görüşülmesi münasebetiyle
7 10 221:224
6 Söz Alanlar ALPARSLAN TÜRKEŞ (ADANA) : Gündem dışı konuşan Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in kendisine sataştığı iddiasıyla konuşması
7 22 439:440
7 Söz Alanlar ALPARSLAN TÜRKEŞ (ADANA) : 1975 Yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle
10 50 571:573
8 Söz Alanlar ALPARSLAN TÜRKEŞ (ADANA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Başbakan Süleyman Demirel tarafından kurulan Bakanlar Kurulu programının görüşülmesi münasebetiyle
11 63 368:371 426:429