E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 27.1.1976 tarihli 45. Birleşimde Millî Eğitim Bakanlığı ile ilgili gündem dışı bir konuşma yapan Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'e cevabı.
14 47 719:722
2 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 1976 yılı Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
16 62 89:104
3 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, Millî Eğitim Bakanının bir partili ilçe teşkilâtında aldığı işaretler üzerine kıyım yaptığına dair gündem dışı konuşmasına cevabı.
19 93 74:75
4 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 20. Birleşimde, Okul kitaplarıyla hükümetin tutumu hakkımda gündem dışı konuşan Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'ya cevabı
22 22 262:263
5 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, bazı bakanların Meclis denetimlinden kaçındığı anlamına gelen davranışları hakkında gündem dışı konuşmasına cevabı
22 25 389:390
6 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Malatya Milletvekili Hakkı Gökçe'nin, Malatya Hekimhan ilçesi Lisesinin kapalı bulunmasına ilişkin gündem dışı konuşmasına cevabı
23 33 113
7 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 20 arkadaşının, eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini saptamak amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle.
23 43 535:538
8 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 1977 yılı Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
24 51 594:604