E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET MAHİR ABLUM (KÜTAHYA) (SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : 1976 yılı Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
16 65 543:552
2 Söz Alanlar AHMET MAHİR ABLUM (KÜTAHYA) (SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Tokat Milletvekili Hüseyin Abbas'ın, Avrupa'daki işçilerin sorunlarına dair gündem dışı konuşmasına cevabı.
19 95 152
3 Söz Alanlar AHMET MAHİR ABLUM (KÜTAHYA) (SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Kastamonu Milletvekili, Mehdi Keskin'in, Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin açılmasına ilişkin sözlü soru önergesi cevabı.
19 97 244:245
4 Söz Alanlar AHMET MAHİR ABLUM (KÜTAHYA) (SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : 65 yaşını doldurmuş muhtaç güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun tasarısı ve ilgili teklifler münasebetiyle
19 104 673:675 682:683
20 107 80
5 Söz Alanlar AHMET MAHİR ABLUM (KÜTAHYA) (SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı münasebetiyle
20 105 16:17
6 Söz Alanlar AHMET MAHİR ABLUM (KÜTAHYA) (SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan bulunan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 37. maddesinin son paragrafının, Sözleşme metninden çıkarılmasına ilişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı münasebetiyle
20 105 14
7 Söz Alanlar AHMET MAHİR ABLUM (KÜTAHYA) (SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda bazı değişiklikler yapılması hakkında kanun teklifi münasebetiyle.
21 5 116:117
8 Söz Alanlar AHMET MAHİR ABLUM (KÜTAHYA) (SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, işçilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
22 22 279:281
9 Söz Alanlar AHMET MAHİR ABLUM (KÜTAHYA) (SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : 18.3.1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 10. maddesine fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı» ile köy ve mahalle muhtarlarına ödenek verilmesi ve muin tartarın 1479 sayılı (Bağ-Kur) Kanunu kapsamına alınmasına dair kanun teklifleri münasebetiyle.
23 39 370:372
10 Söz Alanlar AHMET MAHİR ABLUM (KÜTAHYA) (SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : 1977 yılı Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
25 54 173:180
11 Söz Alanlar AHMET MAHİR ABLUM (KÜTAHYA) (SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 rtcü maddesinin bazı fıkralarının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle.
26 63 113
12 Söz Alanlar AHMET MAHİR ABLUM (KÜTAHYA) (SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Değişiklik önergelerinin ayrı kanun teklifi niteliğinde olup olmadığı hakkında
26 63 109