E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET ŞENER (TRABZON) (ORMAN BAKANI) : Burdur Milletvekili Osman Aykul'un orman-köylü ilişkileri ve ormanlarda uygulanan kesimler konusunda gündem dışı demecine cevabı
1 44 655:657
2 Söz Alanlar AHMET ŞENER (TRABZON) (ORMAN BAKANI) : Muğla Milletvekili Onat Demir'in, orman-orman idareleri ve vatandaş ilişkileri ve palamut meşesi kesimi hakkında gündem dışı demecine cevabı
2 49 163:164
3 Söz Alanlar AHMET ŞENER (TRABZON) (ORMAN BAKANI) : Isparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiştirilen 34. maddesinin 4. fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 32 arkadaşının, 31.8.1956 gün ve 6831 sayılı Orman Kanununun 34. maddesinin değiştirilmesine; Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 34. maddesinin 4. ve 5. fıkralarının değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yılmaz Karaosmanoğlu'nun, 31.8.1956 gün ve 6831 sayılı Orman Kanununun 20.6.1973 gün ve 1744 sayılı Kanunla değiştirilen 34. maddesinin 2. fıkrasının değiştirilmesine ve Kocaeli Milletvekili Sedat Akay ve 3 arkadaşının 6831 sayılı Orman Kanununa 20.6.1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla eklenen ek 3. madde (A) fıkrası (c) bendinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri münasebetiyle
3 65 148:152
4 Söz Alanlar AHMET ŞENER (TRABZON) (ORMAN BAKANI) : 1974 yılı Orman Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
5 88 375:388