E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar ABDÜLKERİM DOĞRU (KARS) (SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI) : 1974 yılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
4 83 705:720
2 Söz Alanlar ABDÜLKERİM DOĞRU (KARS) (SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI) : 1976 yılı Şantaja ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
16 65 575:579
3 Söz Alanlar ABDÜLKERİM DOĞRU (KARS) (SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI) : Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Türkiye Şeker Fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle.
21 9 248:249
4 Söz Alanlar ABDÜLKERİM DOĞRU (KARS) (SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI) : 1977 yılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi münasebetiyle.
25 54 197:203