E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar YILMAZ İSMAİLOĞLU (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRÜ) : 1615 sayılı Gümrük Kanununun 8. maddesinin 14. fıkrasının (a) bendinin değiştirilmesi ve 10. maddesinin sondan ikinci fıkrası hükmünün yürürlükten kaldırılması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle.
14 43 637:638
2 Söz Alanlar AYKON DOĞAN (MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRÜ) : Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 10 arkadaşının. Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli'nin, Van Milletvekili Salih Yıldız ve 5 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 17 arkadaşının, 31.12.1960 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46, 47 ve 48 inci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri münâsebetiyle.
14 53 946 955 961
3 Söz Alanlar FUAT BAYRAMOĞLU (CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERİ) : 1976 yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesi münasebetiyle.
15 59 367
4 Söz Alanlar MEHMET KARABACAK (SAYIŞTAY BAŞKANI) : 1977 yılı Sayıştay Başkanlığı bütçesi münasebetiyle.
24 47 212
5 Söz Alanlar CELALETTİN OLGUN (ANAYASA MAHKEMESİ GENEL SEKRETERİ) : 1977 yılı Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle.
24 47 232
6 Söz Alanlar GALİP ESMER (TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRÜ) : 1977 yılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi münasebetiyle.
24 49 406