E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar ŞEVKET KAZAN (KOCAELİ) (ADALET BAKANI) : 7-10 Ekim tarihleri arasında Kocaeli mıntıkasında meydana gelen sel afeti hakkında gündem dışı demeci
1 33 300:302
2 Söz Alanlar ŞEVKET KAZAN (KOCAELİ) (ADALET BAKANI) : Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, son aylarda istifa eden savcı ve yargıçlara dair sözlü soru önergesi münasebetiyle
1 39 587:588
3 Söz Alanlar ŞEVKET KAZAN (KOCAELİ) (ADALET BAKANI) : Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un ağır ceza mahkemelerine dair sorusuna cevabı
1 39 581
4 Söz Alanlar ŞEVKET KAZAN (KOCAELİ) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Cemil Yavaş'ın hâkim ve savcılara dair sorusuna cevabı
2 54 257:259
5 Söz Alanlar ŞEVKET KAZAN (KOCAELİ) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili İsmail Fehmi Cumalıoğlu'nun, zeytinyağı skandalına dair sorusuna cevabı
2 54 248:251
6 Söz Alanlar ŞEVKET KAZAN (KOCAELİ) (ADALET BAKANI) : Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, bazı suçlardan tutuklu ve hükümlü sayısı ile milletvekili dokunulmazlık dosyala. rina dair sorusuna cevabı
2 54 261:262
7 Söz Alanlar ŞEVKET KAZAN (KOCAELİ) (ADALET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 134 arkadaşının, Cumhuriyetin 50. yılı nedeniyle bazı suç ve cezaların affı hakkında; Isparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 14 arkadaşının, Af, Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 7 arkadaşının, sportif faaliyetlerle ilgili cezaların affı hakkında; Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın, Cumhuriyetin 50. yılı Af, Konya Milletvekili Mustafa Kubilây İmer ve 3 arkadaşının, Genel Af, Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erkovan ve 2 arkadaşının, bazı suç ve cezaların affı hakkında ve Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 2 arkadaşının Cumhuriyetin 50. yılı sebebiyle çıkarılması düşünülen bazı suç ve cezaların affına mütedair Kanun teklifleri münasebetiyle
2 59 418:424
2 60 490:491 499
2 61 553:554
3 71 367 385:386 400:401
8 Söz Alanlar ŞEVKET KAZAN (KOCAELİ) (ADALET BAKANI) : 1974 yılı Adalet Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
4 81 495:504
9 Söz Alanlar ŞEVKET KAZAN (KOCAELİ) (ADALET BAKANI) : 1974 yılı Yargıtay Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
4 81 521:523