E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar İSMAİL MÜFTÜOĞLU (SAKARYA) (ADALET BAKANI) : İzmir Milletvekili Süleyman Genç'in Türk-İş'in İzmir'de uyguladığı genel direniş hakkında gündem dışı konuşmasına cevabı
13 91 96:97
2 Söz Alanlar İSMAİL MÜFTÜOĞLU (SAKARYA) (ADALET BAKANI) : 1976 yılı Yargıtay Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle.
17 67 177
3 Söz Alanlar İSMAİL MÜFTÜOĞLU (SAKARYA) (ADALET BAKANI) : 1976 yılı Adale; Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
17 67 152:161
4 Söz Alanlar İSMAİL MÜFTÜOĞLU (SAKARYA) (ADALET BAKANI) : Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edirne Milletvekili İlhami Ertem'in, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama usulleri hakkında kanun teklifi münasebetiyle.
20 135 696:703
20 141 888:895
5 Söz Alanlar İSMAİL MÜFTÜOĞLU (SAKARYA) (ADALET BAKANI) : Kamu kuruluşlarına yurt dışından yapılan alımlarda komisyonculuk, aracılık yapan şahıs ve firmaları saptamak, rüşvet ve yolsuzluklar konularını açıklığa kavuşturmak amacıyla kurulan Araştırma Komisyonu üyelerinden 6 kişilik bir heyetin incelemede bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletlerine gönderilmesine dair, 10/79 numaralı Araştırma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi münasebetiyle.
22 24 351:355 359:367
6 Söz Alanlar İSMAİL MÜFTÜOĞLU (SAKARYA) (ADALET BAKANI) : 1977 yılı Adalet Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
24 50 530:533
7 Söz Alanlar İSMAİL MÜFTÜOĞLU (SAKARYA) (ADALET BAKANI) : 1977 yılı Yargıtay Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle.
24 50 550:553