E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (CUMHURİYET SENATOSU BURSA ÜYESİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Bir Amerikan Gazetesine verdiği beyanat hakkında 70. Birleşimde konuşan Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'e cevap veren konuşması
11 72 586:588
2 Söz Alanlar İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (CUMHURİYET SENATOSU BURSA ÜYESİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in, dış politikaya ilişkin gündem dışı açıklaması ve aynı konuda siyasî parti grupları adına yapılan konuşmalar münasebetiyle
12 88 574:581
3 Söz Alanlar İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (CUMHURİYET SENATOSU BURSA ÜYESİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : 1976 yılı Dış İşleri Bakanlığı bütçesi münasebetiyle.
16 63 267:282
4 Söz Alanlar İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (CUMHURİYET SENATOSU BURSA ÜYESİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : 19 Temmuz 1975 tarihinde imzalanmış bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devlet Hükümeti arasında Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı münasebetiyle.
21 10 285
5 Söz Alanlar İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (CUMHURİYET SENATOSU BURSA ÜYESİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : 28 Temmuz 1973 tarihinde imzalanmış bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti arasında Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı münasebetiyle.
21 10 283:284
6 Söz Alanlar İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (CUMHURİYET SENATOSU BURSA ÜYESİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış olan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı münasebetiyle.
21 11 321
7 Söz Alanlar İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (CUMHURİYET SENATOSU BURSA ÜYESİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Kamu kuruluşlarına yurt dışından yapılan alımlarda komisyonculuk, aracılık yapan şahıs ve firmaları saptamak, rüşvet ve yolsuzluklar konularını açıklığa kavuşturmak amacıyla kurulan Araştırma Komisyonu üyelerinden 6 kişilik bir heyetin incelemelerde bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletlerine gönderilmesine dair, 10/79 numaralı Araştırma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi münasebetiyle.
22 25 400
8 Söz Alanlar İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (CUMHURİYET SENATOSU BURSA ÜYESİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Şarta bağlı önergelerin işleme konulup konulmayacağı hakkında
22 25 402:404 409:412
9 Söz Alanlar İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (CUMHURİYET SENATOSU BURSA ÜYESİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle,
23 31 37
10 Söz Alanlar İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (CUMHURİYET SENATOSU BURSA ÜYESİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Lockheed Uçak Şirketi ve Mc. Donnel Douglas Şirketi konularına ilişkin olarak adaletin yerine getirilmesinde karşılıklı yardım usulleri hakkındaki anlaşmanın Genel Kurulun bilgisine sunulmasının gecikmesi hakkında
23 42 483
11 Söz Alanlar İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (CUMHURİYET SENATOSU BURSA ÜYESİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : 1977 yılı Dışişleri Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
25 55 343:354