E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar YUSUF ZİYA ÖNDER (SİVAS) (ADALET BAKANI) : Devlet memurları aylıklarının tevid ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı bölümüne yeni kadroları eklerinden dair kanun tasarısı münasebetiyle
3 59 668:671
2 Söz Alanlar YUSUF ZİYA ÖNDER (SİVAS) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
11 53 589:600
3 Söz Alanlar YUSUF ZİYA ÖNDER (SİVAS) (ADALET BAKANI) : 'Ticari İşletme Rehni' kanun teklifi münasebetiyle
12 67 156