E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar VEDAT ALİ ÖZKAN (KAYSERİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Konya Milletvekili Vefa Tanır ve iki arkadaşının, Devlet, Sosyal Sigortalar Kanununa ve diğer kamu kuruluşlarına bağlı hastaneler ile diğer sağlık, kuruluşlarının tedavi usulleri konusunda bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi münasebetiyle
1 15 480:485
2 Söz Alanlar VEDAT ALİ ÖZKAN (KAYSERİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Siirt Milletvekili Adil Yaşa'nın, Siirt'in Eruh İlçesinin bâzı bucak ve köylerinde görülen kızamık hastalığı salgınına dair demeci münasebetiyle
9 17 129:130
3 Söz Alanlar VEDAT ALİ ÖZKAN (KAYSERİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 14.12.1970 Pazartesi günkü birleşimde yaptığı sağlık personeli ilgili demeci münasebetiyle
9 23 310:311
4 Söz Alanlar VEDAT ALİ ÖZKAN (KAYSERİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, İstanbul'un, Sağmalcılar semtinde ortaya çıkan kolera hastalığının Önlenmesi konusunda, zamanında gereken tedbirleri almakta,sorumsuzca davrandığı iddiasıyla Anayasanın 89. maddesi gereğince Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
9 32 646:661
5 Söz Alanlar VEDAT ALİ ÖZKAN (KAYSERİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1971 yılı Bütçesi münasebetiyle
11 56 260:274 277:278