E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar TURGUT YAŞAR GÜLEZ (CUMHURİYET SENATOSU BOLU ÜYESİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Bayındırlık Bakanlığı 1970 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 88 633:642
2 Söz Alanlar TURGUT YAŞAR GÜLEZ (CUMHURİYET SENATOSU BOLU ÜYESİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakçıoğlu'nun, Kırşehir'i Niğde'ye bağlayacak yolun yapımının durdurulma sebebine dair sözlü sorusu münasebetiyle
10 46 486
3 Söz Alanlar TURGUT YAŞAR GÜLEZ (CUMHURİYET SENATOSU BOLU ÜYESİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nın, Siirt'e bağlı Eruh ve Şırnak yolu ile bucak merkezlerine yapılacak yollara ve sarf edilen paraya dair sözlü sorusu münasebetiyle
10 46 474:475
4 Söz Alanlar TURGUT YAŞAR GÜLEZ (CUMHURİYET SENATOSU BOLU ÜYESİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nın, Siirt-Şirvan-Pervari yolu ile, bu ile bağlı Bidar Elektrik Santralinin yapımına ve sarf edilen paraya dair sözlü sorusu münasebetiyle
10 46 476:477
5 Söz Alanlar TURGUT YAŞAR GÜLEZ (CUMHURİYET SENATOSU BOLU ÜYESİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay'ın, ulaşıma kapalı olan Siirt yollarına dair sözlü sorusu münasebetiyle
10 46 484
6 Söz Alanlar TURGUT YAŞAR GÜLEZ (CUMHURİYET SENATOSU BOLU ÜYESİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, Kayseri-Sivas karayolunun güzergâh değişikliğine ve bu yolun asfaltlanmasının ne zaman yapılacağına dair sözlü sorusu münasebetiyle
10 46 482:483
7 Söz Alanlar TURGUT YAŞAR GÜLEZ (CUMHURİYET SENATOSU BOLU ÜYESİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Bayındırlık Bakanlığı 1971 yılı Bütçesi münasebetiyle
11 56 180:195