E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar TURGUT TOKER (HAYRETTİN TURGUT TOKER) (ANKARA) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : İmar ve İskân Bakanı H. Turgut Toker'in, Sakarya ve Bolu illerinde vukua gelen son seylâp olayı hakkında gündem dışı demeci
26 113 4:5
2 Söz Alanlar TURGUT TOKER (HAYRETTİN TURGUT TOKER) (ANKARA) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : İmar veİskân Başkanlığı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
35 68 134:147