E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : Emekli Sandıklarıyla Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına tabi hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve teklifler münasebetiyle
2 24 111:112
2 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in, Almanya ve Fransa'da yaptığı gezi sırasında Türk işçi ve öğrencilerinin sorunlarına dair tesbit ettiği hususlarla ilgili gündem dışı demeci münasebetiyle
2 28 258:263
3 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 12.5.1965 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 cü maddesi gereğince hazırladığı 1964, 1965, 1966 yıllarına ait Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimi sonuçları hakkındaki raporlarına dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu raporu münasebetiyle
2 38 635:641
4 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, Kastamonu sağlık tesisleri ve yapılacak olan Sosyal Sigortalar Hastanesi hakkındaki demeci münasebetiyle
3 56 564:565
5 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : Kapıcıların İş Kanunu kapsamına alınmasına dair kanun teklifi ile eski İstanbul Milletvekili Kaya Özdemir'in, 931sayılı İş Kanununun 5. maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ilâve edilmesi hakkında kanun teklifleri münasebetiyle
4 64 112
6 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : Çalışma Bakanlığı 1970 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 90 904:918
7 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : Sendikalar Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ile 31. maddesin bir bend eklenmesi hakkında kanun tasarısı ile 274 sayılı Sendikalar Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (e) bendinin kaldırılması hakkındaki teklifler münasebetiyle
6 101 275:278 282:283 292 301 309
8 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akbakan'ın, 'Müşterek Pazar' geçiş dönemine girişimizdeki usulsüz ve milli menfaatlere aykırı tutumundan dolayı Hükümet hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
9 20 237
9 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : İş kanunu tasarısı münasebetiyle
12 63 28:30
10 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'ın, 3 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunun 35. maddesi ile değiştirilen 14 Temmuz 1965 tarih ve 657 saYılı Devlet Memurları Kanununun 79. maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi münasebetiyle
12 63 7:8 12:13