E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar SABİT OSMAN AVCI (ARTVİN) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numaralı Kararnamenin meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi münasebetiyle
1 12 364:391
2 Söz Alanlar SABİT OSMAN AVCI (ARTVİN) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in, son günlerde Zonguldak kömür havzasının çeşitli yerlerinde meydana gelen iş kazarlarına, ve bu konuda gerekli tedbirler alınmasına dair demeci münasebetiyle
2 26 162:164
3 Söz Alanlar SABİT OSMAN AVCI (ARTVİN) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 12.5.1965 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3. maddesi gereğince hazırladığı 1964, 1965, 1966 yıllarına ait Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimi sonuçları hakkındaki raporlarına dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu raporu münasebetiyle
2 34 460:462
2 40 800:801
4 Söz Alanlar SABİT OSMAN AVCI (ARTVİN) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakçıoğlu'nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Uluırmak projesi hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusu münasebetiyle
3 60 694
5 Söz Alanlar SABİT OSMAN AVCI (ARTVİN) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tasarısı münasebetiyle
4 78 632:636 643:644 651:653 661
4 79 678:679 681 687 708:710 712
6 Söz Alanlar SABİT OSMAN AVCI (ARTVİN) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1970 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 88 593:599 600:606
7 Söz Alanlar SABİT OSMAN AVCI (ARTVİN) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Genelkurmay Başkanının görev ve yetkilerine ait kanun tasarısı münasebetiyle
6 104 466:467